Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on todistus suoritetusta koulutuksesta yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Valtakunnallisen, yhdenmukaisen työturvallisuuskeskuksen ohjeistaman Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia. Työturvallisuuskortti uusitaan viiden vuoden välein. Avoimessa työturvallisuuskorttikoulutuksessa osallistujien erilainen tausta ja kokemus työelämästä voivat olla koulutusta rikastava ja monipuolistava tekijä. Kuorma- ja linja-autonkuljettajille, jotka tarvitsevat ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä, työturvallisuuskorttikoulutus on yksi mahdollisuus.

Vieraskielisen Työturvallisuuskorttikoulutuksen voi toteuttaa millä kielellä tahansa tulkin kautta. Itse koulutan Suomeksi ja englanniksi. Puhun myös jonkin verran Viroa ja Ruotsia. Yhden henkilön Työturvallisuuskorttikoulutuksen hinta on 130 € sisältäen arvonlisäveron, kurssimateriaalit ja tarjoilut. Kysy ryhmäalennuksia!

Työturvallisuuskorttikurssin perusmateriaalina käytetään kurssilaisille jaettavaa työkirjaa. Työturvallisuuskorttikursseja ovat oikeutettu pitämään kouluttajat, jotka täyttävät kouluttajakriteerit ja ovat suorittaneet kaksipäiväisen työturvallisuuskorttikouluttajakoulutuksen.

Tulityökortti

Vakuutusyhtiöt ja monet työpaikat vaativat, että tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti. Tulityökorttikoulutus, eli vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen mukainen tulityökurssi on työpäivän mittainen koulutus, joka sisältää teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Tulityökorttikurssin todistus, Tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Tulityökorttikurssin kouluttajalta vaaditaan opetus tai turvallisuusalan koulutus sekä perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin. Vakuutusyhtiön hyväksymille tulityökorttikouluttajilla on käytössään yhtenäinen tulityökorttikurssin koulutusaineisto, joka on käännetty myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi.

Vieraskielinen Tulityökorttikoulutus voidaan toteuttaa millä kielellä tahansa tulkin kautta. Itse koulutan tulityökortteja Suomeksi ja englanniksi. Puhun myös jonkin verran Viroa ja Ruotsia. Yhden henkilön Tulityökorttikoulutuksen hinta on 130 € sisältäen arvonlisäveron, kurssimateriaalit ja tarjoilut. Kysy ryhmäalennuksia!

Tieturva 1 ja 2

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 koulutusta henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön. Tieturva 1 korttikoulutuksen vaativia tehtäviä ovat siis Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajan tehtävät, työkoneen kuljettajan tehtävät tietyömaalla ja kaikki työtehtävät joita tehdään yleisellä tiealueella. Tieturva 1 koulutus on perusvaatimuksena Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi. Tieturva 1 pätevyys ja tieturvakortti ovat voimassa 5 vuotta kurssin suorittamisesta. Kuorma- ja linja-autonkuljettajille, jotka tarvitsevat ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä, Tieturva 1 korttikoulutus on yksi mahdollisuus.

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Tieturva 2 Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Koulutus suoritetaan kaksi päivää kestävänä lähiopetuksena.

Vieraskielinen Tieturvakorttikoulutus voidaan toteuttaa millä kielellä tahansa tulkin kautta. Itse koulutan tieturvakortteja Suomeksi ja englanniksi. Puhun myös jonkin verran Viroa ja Ruotsia. Yhden henkilön Tieturva 1 korttikoulutuksen hinta on 130 € sisältäen arvonlisäveron, kurssimateriaalit ja tarjoilut. Kysy ryhmäalennuksia!